BIG TYPHOON (2022) ไต้ฝุ่นลูกใหญ่

BIG TYPHOON (2022) ไต้ฝุ่นลูกใหญ่

เรื่องย่อ พายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นในมหาสุมทรและมุงตรงมาใจกลางเมืองหลวงด้วยความเร็ว เหล่าผู้คนต้องหลบหนีเอาตัวรอดจากมหันตภัยครั้งนี้ได้หรือไม่